Skyscraper
Skyscraper

Si'ar ti Padang Pasir (30): Aoseun Ngabuburit Sasih Saum 1442 Hijriah

Gumbira Badé Kagungan Putra

foto

Ilustrasi./dok/net.

Kénging nyarungsum Féndy Sy. Citrawarga   

ANAPON iberna téh taya sanés nyaéta yén anjeunna baris kasinugrahan putra. Tah ti dinya rupina mah Siti Sarah dugi ka gumujeng téh. Enya, nalika malaikat anu nyandak iber pikagumbiraeun ka Siti Sarah téh nyebatkeun yén anjeunna baris kagungan putra.

Teu badé gumujeng kumaha apan enya batan sakitu tos sepuhna, nya kitu Nabi Ibrohim carogéna ogé apanan tos cueut ka hareup.

Enya Siti Sarah téh gumujeng ku dua ku tilu. Kahiji gumjeng héran duméh kaayaanana parantos sepuh téa, tapi deuih gumujeng gumbira badé kasinugrahan putra. Geura urang cutat dina ayat Alquran nu hartosna kirang langkung:

"Harita téh istrina (Siti Sarah) nuju ngadeg, lajeng gumujeng nalika Alloh maparin iber gumbira ka manéhanana yén manéhanana bakal boga budak, nyaéta Ishak, jeung Ishak bakal boga budak deui nu ngaranna Yakub, terus Sarah nyarita, 'Matak hélok , kuring rék boga budak? Padahal kuring jeung salaki téh batan sakieu kolotna.'

Nyarios malaikat: Naha anjeun héran ningali kakawasaan Alloh? Satemenna éta téh rohmat sareng karuniaNa keur anjeun jeung kulawarga anjeun sakabéh. Saéstuna Alloh Maha Mulia sareng Pinuji." (QS Hud ayat 71 - 73)

Nya atuh ari tos dumuk kitu mah teu kinten gumbirana Siti Sarah sareng carogéna Nabi Ibrohim.

Aranjeunna muji syukur kana piwelasAlloh anu tos ngobulkeun doana. Enya pan ti barang pruk laki rabi ogé tos hoyong pisan kagungan putra nanging kahalangan ku mandul. Teu petot-petot ngadunga mah teu burung diijabah.

Da geuningan ceuk ukuran paningal manusa mah mustahil nini-nini jeung aki-aki bisa boga budak, nanging kunu ngadamelna mah taya basa mustahil.

Éstuning tapakuraneun urang sadayana kanggo pibekeleun hirup sangkan ulah kadalon-dalon sabab sagala rupina aya nu ngatur, Zat Nu Maha Kawasa sagala-galana, Alloh Subhanahu Wata'ala. (hanca)
_______________

SINTRÉN (Sisindiran ti Pasantrén)

"Ka tonggoh mamawa payung,
dicarékan ku mitoha.
Alloh Anu Maha Agung,
Pangéran Maha Kawasa."

***
 

Bagikan melalui
Berita Lainnya
Nu Daratang ka Kebon Binatang (5)
Krisdayanti (4)
Nu Daratang ka Kebon Binatang (7)
Krisdayanti (3)
Lalampahan Ki Silah nu Nincak Jalan Salah (3)