CARITA NYAMBUNG SUNDA

Nu Galécok dina Témbok (1)

  • Rabu, 14 Juli 2021 | 18:08 WIB
foto

Ilustrasi/majalah manglé

Rékacipta Féndy Sy. Citrawarga

CAKDEUNG (cakcak hideung) nganjang ka imah gedong sigrong, dibawa ku si Cakdas (cakcak bodas). Teuing ku nanahaon si Cakdeung kalah olohok, kawas hayam panyambungan.

Meureun barieukeun duméh réa tetempoan ararahéng. Tuman nguprek ulukutek di imah panggung nu sarwa walurat.

"Ambuing-ambuing, karaton wé sugan ieu mah. Paingan manéh mani betah," si Cakdeung muka wangkongan. Duanana tingdaraplok dina témbok.

"Betahna mah betah da puguh enya loba tetempoan nu arahéng. Tapi lebah hakaneun mah jugala kénéh ilaing Deung euy!" témbal si Cakdas semu ngahelas.

"Anéh bin kagét binti hémeng déwék mah piraku deui di imah sakieu agréngna manéh kurang hakaneun?"

"Nya ari keur nu bog imah mah puguh wé jugala, carék paribasana lubak-lbuk réa lobak teu kalebok! Da puguh heueuh harta banda ceuyah bru di juru bro di panto ngalayah di tengah imah! Keur sayah mah angger wé ripuh lur!"

"Teu percaya aing mah!"

"Tempo wé ku di dinya na aya ramat? Na aya rametuk? Na aya reungit? Lebeng! Sakieu sarareungitna da diberesihan unggal usik!" si Cakdas ngajéntrékeun.

"Heueuh nya! Tapi naha atuh manéh mani betah bumén-bumén jeung bisa hirup batan sakieu waluratna?" (hanca) **

Bagikan melalui
Berita Lainnya
Onyon Ngala Suluh
Si Onyon di Puskesmas