CARITA NYAMBUNG SUNDA

Nu Galécok dina Témbok (2)

  • Kamis, 15 Juli 2021 | 08:06 WIB
foto

Ilustrasi/majalah manglé

Rékacipta Féndy Sy. Citrawarga

"IH ari sual rejeki mah Deung euy teu weléh aya sok asal urang daék ihtiar. Ulah éléh ku hayam najan ku dunungan nu ngukutna geus diancoan parab, ih keukeuh wé hayang ngencar bari teu burung kokoréh taya reureuhna," ceuk si Cakdas, bari pok deui neruskeun cumarita.

"Angot urang teu disayagian parab da lain sato ingon-ingon nu boga imah, nyiar kasab téh kudu enya-enya toh pati jiwa raga. Nya berekah najan di unggal lalangit gedong sigrong ieu taya kadaharan déwék, ari leukeun kurutuk-karatak ka parana mah kadaharan déwék téh aya da geuningan gedong sigrong gé ari parana mah sarua wé jeung imah basajan séjénna tara pirajeunan di beresihan."

"Heueuh nya adil Gusti mah. Nyipta mahluk hirup dibarengan jeung rejekina téh da jeung saenyana. Karasa ku urang-urang. Dipikir mah urang leuwih untung batan jelema nya, Das?"

"Untung lebah manana, Deung?"

"Heueuh geuning mindeng kabéjakeun jelema mah loba nu baroga hutang alatan réa pangabutuh! Geuning nepi ka aya kacapangan hutang salaput hulu. Ari urang-urang? Sabalangsak-balangsakna gé, berekah tara kabéjakeun baroga hutang boh leutikna boh gedéna! Ari jelema mah tong boro kasebutna rahayat nu malarat rosa dalah nagara gé kabéjakeun loba hutang ka ditu ka deu.

Bayareun anak incu manusa, bari dina emprona mah duit meunang uclak- éclok téh tepi ka rahayat mah ukur satai kuku gé biheung da gegedéna mah cenah ku mangkeluk nu ngaran koruptor! Rahayat mah angger réa nu balangsak katalangsara!" ceuk si Cakdeung. (hanca) **

Bagikan melalui
Berita Lainnya
Nu Galécok dina Témbok (1)
Nu Galécok dina Témbok (3)
Nu Galécok dina Témbok (5)
Nu Galécok dina Témbok (4)