CARITA NYAMBUNG SUNDA

Nu Galécok dina Témbok (4)

foto

Ilustrasi./majalah mangle

Rékacipta Féndy Sy. Citrawarga

"JADI lamun hayang sapatemon téh jelema mah kudu kawin heula nyah?"

"Enya kudu kawin atawa nikah heula, kakara sah!"

"Heueuh apan ari urang-urang mah lamun hayang kikituan téh ka saha wé asal 3 S, lin?"

"Naon tilu S téh?" si Cakdas giliran ngabigeu.

"Sarua geuning manéh gé kapur, éh kuper! Bisi teu nyaho tilu S téh hartina suka sama suka, moal jadi urusan siga jelema nu kaperego keur salingkuh digerebeg hansip."

"Enya kitu! Tah...lampah urang-urang siga kitu téh ditarurutan ku jelema. Maksud téh heueuh sapatemon sakarepna teu inget kana papagon halal-haram ceuk agama. Malah cenah mah geus ngabudaya, lain waé kolot, barudak ogé loba nu tigebrus kana dunya peteng kitu téh!" si Cakdas hatam pisan kana urusan kikituan téh bubuhan mindeng nempo di imah sigrong nu dicicinganana.

"Asa teu percaya uing mah Das euy ari jelema geus beunghar kieu masih kénéh mangnyéléwéngkeun mah!" si Cakdeung cangcaya.

"Hih, manéh mah! Bisi teu percaya yu urang asup ka kamar nu itu. Di jerona aya nu keur salingkuh, enya awéwé nu boga imah ieu jeung lalaki kasép ngora kénéh!"

"Ah si kasebelan, ngajak ngintip nya? Embung ah!" Si Cakdeung api-api soléh padahal banget panasaran hayang nyaho.

"Cenah tadi manéh teu percaya! Bisi hayang ngabuktikeun wé uing mah lain ngajak ngintip. Barina gé urang-urang mah teu kudu tuang-toong untap-intip nu keur kikituan bari bujur kokompodan sieun kaperego da masing ngilu ngarayap dina kasur ogé moal dianggap ieuh." (hanca) **

Bagikan melalui
Berita Lainnya
Si Onyon di Puskesmas
Onyon Ngala Suluh