Cakakak

Onyon Biantara Agustusan (3)

foto

Ilustrasi./pixabay.com

BUBUHAN dititah ngacung na atuh si Odi nu kabeneran lalajo harita ngacungkeun leungeunna, bari pok ngomong.

"Kang Onyon abdi teu ngartos, naon sih bédana pahlawan jeung parawan?" tanya si Odi mani ngoncrang teu éra- éraeun ku Pa Lurah saparakanca.

"Gampang Odi, bédana pahlawan jeung parawan mah. Pahlawan mah bajoang manggul bedil di médan laga némbakan musuh, ari parawan mah, ari parawan mah.... duka téh teuing da Akang mah lain parawan Di, cobi taroskeun wé tuh kanu acuk beureum!"

Ger nu lalajo surak éak- éakan, nempo paripolah si Onyon kitu teh.

"Salaku generasi ngora," si Onyon neruskeun deui biantarana, "Urang kudu ngeunteung kana perjuangan para pahlawan. Para nonoman jaman pangwangunan kiwari, kudu singkil nyinglidkeun leungeun baju, prung geura tandang ngeusian alam kamerdikaan ku rupa-rupa kagiatan."

"Darangukeun ku cepil, ulah ku punduk. Nu jadi harepan para pahlawan baheula taya lian miharep sangkan bangsa Indonésia aya dina kamajuan, aya dina katingtriman, aya dina kabébasan, aya dina karépéh rapihan," reg heula si Onyon eureun biantarana, leguk ginum bajigur nu ngajagrag na podieum.

Ari sugan rék tepi ka dinya wé biantarana téh. Sihoréng maju deui. Orokaya, barudak nu rék lalajo bangun geus teu sabar pisan. Naon nu diterangkeun ku si Onyon teu dibarandungan deui, nu rék maraén nya kitu deui bangun nu geus kesel ngadagoan nu antukna protés, alat-alat wiyaga ditarakolan sangeunahna. (hanca) **

Bagikan melalui
Berita Lainnya
Onyon Ngala Suluh
Si Onyon di Puskesmas