HeuP (Heureuy pasundaN)

Si Udung Tutung (1)

foto

Ilustrasi./Galam├ędia/April 2000

NGARANNA Udung Surudung. Pangawakan harelung jangkung. Ku balad-baladna ditelah jawara Bandung jago tarung.

Asalna mah Si Udung téh urang Kampung Cibitung nu aya di tutugan Gunung Galunggung. Datangna ka Dayeuh Bandung kalayan pangjurung bapa jeung indung sina kuliah sing jucung, ulah sakadar bisa maca jeung ngitung ngarah jaga jadi pangagung.

Nalika Si Udung orok kénéh ku indungna ditimbang diugung-ugung, basana:

"Néléngnéngkung-néléngnéngkung, geura gedé geura jangkung, geura sakola ka Bandung, geura bisa talang-tulung ka bapa reujeung ka indung..."

Laksana neruskeun sakola di Bandung, Si Udung nu asalna kawas hayam lisung, na atuh kalah kasarung, kapangaruhan barudak nurustunjung nu gawéna luntang-lantung maokan popoéan nu ngagarantung.

Duit pangirim ti indung boro-boro ka bisa nabung, sataun landung bayaran kuliah suwung.

Si Udung nu di Bandungna nganjrek di Ujungberung salin jinis jadi bujang badung nu purah tarung.

Cul sarung cul sumembah ka Nu Agung. Padahal saméméhna mah solat di Masjid Agung tara kalangkung. (Hanca) **

Bagikan melalui
Berita Lainnya