KOLOM SUNDA

Ngadu Buku keur Ngaronjatkeun Ajén Ngadu Bako(3)

  • Rabu, 27 Oktober 2021 | 18:45 WIB
foto

Ilustrasi./pixabay.com/ist.

Tina Catetan Lawas Féndy Sy. Citrawarga

BAHEULA mah parabot imah-imah siga radio, TV, telepun, jeung listrik téh ayana di kota, urang lembur mah ukur ngimpi. Rajeun boga radio matak olok parab da kudu hantem meulian batu batré.

Kiwari, alatan buah belenong geus runtuy di lembur alias listrik geus saba désa, pirang-pirang alat éléktronik di lembur gé galituk. Radio jeung taperécorder ngajelegur, lalajo TV bisa sapoé sapeuting taya reureuhna, VCD, DVD, komputer, internét, jeung naon ku hanteu teu éléh ku urang kota.

Rék hahalowan jeung kabogoh jauh, tong sieun teu nepi masing rék ka tungtung dunya gé carék paribasana da geuningan di lembur gé kabel telepun geus ranteng, hénpun gé geus méh unggal imah baroga.

Cindekna hirup ngindung ka waktu mibapa ka jaman téh kaalaman ku urang lembur. Maranéhna, daék teu daék, kudu ngigelan jeung ngarobah sikep hirup tina alam tradisi kana jaman téhnologi, tina ulukutek kurung batok jeung budaya lokal, sadar teu sadar kudu guyang dina gulidagna budaya global.

Nya alatan dipaksa ku kaayaan siga kitu, teu burung aya kahariwang. Sabab, naon-naon nu dihasilkeun ku alam modéren téh di sagédéngeun hal-hal positip ogé mawa pangaruh goréng nu lamun diantep mah baris ngaruksak ajén diri salaku masarakat nu geus kakoncara luhur budi parangi, pengkuh mikukuh tradisi jeung budaya warisan luluhur, béh jauhna nyekel deleg papagon agama.

Pangaruh goréng alam kamajuan téh salasahijina hirup bébas siga kuda leupas tina gedogan atawa ngalajur napsu téa, nu antukna tunggul dirarud catang dirumpak, hirup tanpa kadali. Sikep kitu mah sidik kudu dipahing.

Bréh wé témbong, geuningan papagon hirup nu kudu dilakonan ku masarakat urang dina ngigelan kamajuan jaman téh lain hartina cul dogdog tinggal igel. Cindekna mah kudu dibarengan ku tarékah mageuhan bénténg diri tina pangaruh goréng modérenisasi ku ngandelan kaimanan.

Mun teu kitu, produk-produk téhnologi nu kiwari geus sumebar di masarakat tur bisa dimangpaatkeun lain waé ku kolot tapi ogé bebenjit, bisa disalahgunakeun. Contona VCD/DVD pléyer dipaké muter pilem-pilem jorang, molototan situs porno dina internét, jeung sajabana.

Kudu Resep Maca

Salasahiji tarékah keur ngungkulan éta hal taya lian ku atikan, boh formal boh nonformal. Aya hiji kakuatan tina atikan formal nu bisa manjang ngawedelan sikep méntal masarakat tina gempuran budaya deungeun, nyaéta resep maca, tangtua wé bacaan-bacaan nu positip.

Da apan di sakola mah sakulah-sakolih jeung pirang-pirang bacaeun. Anu pangheulana diajarkeun téh apanan maca jeung nulis da duanana gé modal pokok diajar satungtung dumelah, teu kawates ku lembaga atikan. (Hanca) **

Bagikan melalui
Berita Lainnya