KOLOM SUNDA

Ngadu Buku keur Ngaronjatkeun Ajén Ngadu Bako(5)

  • Jumat, 29 Oktober 2021 | 19:06 WIB
foto

Ilustrasi./pixabay.com/ist.

Tina Catetan Lawas Féndy Sy. Citrawarga

MUMUL maca mangrupa kabiasaan goréng masarakat urang. Naon sababna marumul maca? Ari sababna mah cenah maca, angot nulis, mibutuh gawé uteuk jeung pamikir nu daria.

Kalolobaanana masarakat urang kana mikir téh beurat, beurat pisan. Salasahiji buktina tina kasus panolakan diayakeun UN (ujian nasional) nu sakitu matak génjlongna, padaembung, padanyeceléh, nyiksa budak majah téh.

Eukeur mah horéam maca jeung mikir, wuri-wuri sikep hirup hédonistis jeung hirup sawa praktis, katut hayang untung tina énténg, biar ngutang asal gandang, beuki ngabibita.

Antukna modonghol generasi hardolin, generasi sarwa instan, resep naragog sisi jalan bari ngadu bako ngahalangan nu lalar liwat. Puguh wé beuki barelet. Rék kumahana bisa maju ari pagawéan ukur nagog miceunan waktu taya guna?

Aya deui nu nyarita, horéam maca téh cenah lain ku nanaon, tapi teu boga duit keur meuli bahan bacaeunana da haregana mahal, boh buku boh koran jeung majalah. Batan meuli nu kitu mah mending meuli béas!

Nya keur kulawarga gakin (kulawarga miskin) onaman rada kaharti, tapi keur nu beunta bari angot kasebutna lulusan sakola, asa kaleuleuwihi.

Da geuningan beulieun nu leuwih mahal batan buku mah siga ududeun, alat-alat kageulisan, teu burung maksakeun meuli. Naon sababna?  Nya éta geus nyandu atawa resep, jadi wéh butuh, teu kasungkeret ku pédah mahal.

Kuduna mah kana buku gé nyandu sika kana roko, mun teu maca memenitan téh lungleng siga nu hayang udud. Ningan nu nyandu udud gé ari teu nyampak ududeun téh mani kokotéténgan néangan. Euweuh-euweuh teuing nu weuteuh mah, kuntung gé diwewelkeun dapon nyerebung.

Maca gé saenyana mah bisa kitu mun teu kabedag meuli buku weuteuh mah; bisa meuli buku atawa majalah urut. Dina teu boga pisanna duit, ari aya waktu mah pan bisa ngadon di pabukon pamaréntah, haratis. Ngan hanjakal di urang mah pabukon téh teu ceuyah siga mol nu rajeg di mamana.

Nu matak ceuk para ahli mah numuwuhkeun karep resep maca téh mutlak kudu ti bubudak nu jaman kiwari mah luyu jeung program PAUD (pendidikan anak usia dini).

Hartina, ku kolot-kolotna  barudak kudu geus dilatih resep maca, tangtu wé dicontoan ku kolotna. Nya kiu deui ku guru di sakola luyu jeung fungsi lembaga atikan formal téa nu sapopoéna barudak ulukutek jeung bahan bacaan.

Asa tegep mun di sakola formal aya pangajaran husus getol maca atawa kaparigelan maca. Upamana barudak téh ku guruna ditanya, naon nu sok dibaca ku barudak di imahna? Naha majalah, koran, atawa buku? Mun budak téh ngajawab salasahijina, angot kabéhanana mah, heug meunang peunteun. (Hanca) **

Bagikan melalui
Berita Lainnya