HEUP (HEUREUY PASUNDAN)

Kapincut Randa Montok (1)

foto

Ilustrasi./pixabay.com/kolase cbn.com

Tukang Heureuy Féndy Sy. C.

BAH Adok gawéna téh ngan guling gasahan teu bisa saré. Puguhanan inget baé ka Nyi Enok, randa anyar nu nya dénok nya montok.

Ma Itok, pamajikanana nu harita keur ngaréngkol gigireunana, teu disodok teu dikodok. Dianggapna téh tikotok medok.

Bakating ku teu kuat hayang geura pajonghok jeung Nyi Enok, Bah Adok nguniang hudang. Rét ka Ma Itok, disangkana keur "ngorok". Bisi enya Ma Itok can saré, Bah Adok nyarita satengah ngagorowok.

"Duh éncok karasa deui, rék néangan ubar ah!"

Bah Adok gesat-gesut dangdan maké pakéan sarwa weuteuh. Teu poho nyemprot sakujur awak ku minyak seungit.

"Teu apdol pajonghok jeung randa dénok ari awak bau belenok," gerentesna.

Kencling indit. Biwirna monyong, ngahéot lagu "Kabogoh Deukeut".

"Rék ka mana Abah bangun hegar?" tanya saurang pamuda di jalan.

"Rék néangan ran...éh ubar éncok, euy!" témbal Bah Adok méh wé kacalétot ngomong rék néangan randa.

Teu kacatur di jalanna Bah Adok geus tepi ka imah Nyi Enok. Tangtu wé rerencepan. Ngintip tina sela-sela hordéng panto hareup. Kabeneran Nyi Randa téh keur émok cabok ngahanca roti mani sagepok.

Teu ngengkékeun deui Bah Adok "to the point" ngetrok Nyi Enok, éh panto. Gura-giru Nyi Enok nyampeurkeun. Bray muka panto.

"Aéh geuning Abah, sisinanteneun. Mangga mulih deui, éh linggih," Nyi Enok ngabagéakeun kalayan imut kareueut nu matak olohok Bah Adok. (hanca) **

Bagikan melalui
Berita Lainnya