HEUP (HEUREUY PASUNDAN)

Kapincut Randa Montok (2)

foto

Ilustrasi./pixabay.com/kolase cbn.com

Tukang Heureuy Féndy Sy. C.

"MUHUN Nyi, Abah téh inget waé, melang bisi aya nu mangku," ceuk Bah Adok bari terus diuk pahareup-hareup.

"Hatur nuhun," témbal Nyi Enok, pondok.

Sakedapan mah tingbaretem. Nyi Enok jongjon ngomé erok, Bah Adok olohok bari leungeunna kudak-kodok teu puguh.

Ngan lila-lila mah sigana kagok borontok, Bah Adok pok waléh, cenah manéhna téh seja mileuleuheungkeun Nyi Enok.

"Abah kagok nyaah ka Enok. Karunya katirisan unggal peuting. Urang ka balé nyungcung wé nya," ceuk Bah Adok saujratna.

"Kapanan Abah téh carogéna Ma Itok, moal enya mikapalay Enok?" Nyi Enok satengah nampik.

"Lah tong dianggap Si Itok betekok bau tikotok, matak horéam kudak-kodok mah!" ceuk Bah Adok nyaritana ngajorowok.

Na...atuh ari réngsé nyarita, ari blak panto imah Nyi Enok muka satakerna.

"Ka aing nyebutkeun si betekok bau tikotok?" ceuk hiji sora saurang awéwé nu tétéla Ma Itok. Tayohna nuturkeun.

"Nyarita rék néangan ubar éncok, ari pék ngahékok di randa montok.Hudang siah aki-aki bau londok!"

Gaplok-gaplok Bah Adok dicabok ku Ma Itok maké séndok témbok nepi ka tarangna dekok.

"Ampun Tok ampun, Akang kapok!" Bah Adok ceurik bari ngarontok Ma Itok. Tapi gancang ku Ma Itok dipapag tonjok. Teu kalis kitu, Bah Adok dipaparin gas jéngkol tina panto tukang Ma Itok. Teu wudu Bah Adok utah uger, mabok.

"Kop tah lebok aki-aki koplok!" ceuk Ma Itok bari ngagusur Bah Adok nu teu éling-éling weureu bekok. (réngsé) **

Bagikan melalui
Berita Lainnya