Skyscraper
Skyscraper

PIEUNTEUNGEUN

Zaid bin Haritsah Milih Rosululloh (4)

foto

Ilustrasi./dok./net.

"KU kategasan kitu, bapa jeung emangna Zaid teu bisa majar kumaha malah antukna mah ngarasa bagja tur gumbira sanajan kudu pajauh jeung anak da puguh kitu kahayangna kari-kari nu kailuanana aya tanggung jawabna.

Zaid lain dijadikeun budak beulian, tapi dijadikeun anak angkat ku Rosululloh, malah diangken anak pituin anjeunna.

Ti harita Zaid jadi anak angkat Kangjeng Nabi saw. tur sok pada nyebut Zaid bin Muhammad.

Nanging Alloh ngawagel ngagentraan Zaid bin Muhammad, sakumaha kaunggel dina Al Quran nu hartosna:

"Calukan ku anjeun ngaran manéhna (anak angkat) nurutkeun bapana. Tah éta téh anu leuwih adil mungguhing Alloh mah." (Surat Al Ahzab ayat 5)

Satutasna turun éta ayat, nya Zaid téh sok pada ngagentraan Zaid bin Haritsah, tara Zaid bin Muhammad deui.

Sok sanajan kitu teu matak ngurangan kadeudeuh jeung kanyaah Rosululloh ka Zaid. Da sidik nu penting mah ku ayana tatali asih nu wening lain pakuat-pakaitna ngaran budak jeung kolot nu siptana sakadar lahiriah. (réngsé/ieu seratan parantos dimuat dina Koran Sunda Giwangkara édisi Kemis 14 Pébruari 1991) **

Bagikan melalui
Berita Lainnya
Lalajo Wayang (3)
Lalajo Wayang (4)
Lalajo Wayang (2)
Lalajo Wayang (1)
Dipiwarang Meuncit Putrana