Skyscraper
Skyscraper

Édisi 1 - 7 April 2021

Tos Medal Majalah Sunda MANGLÉ No. 2827

  • Rabu, 31 Maret 2021 | 17:50 WIB
foto

Midangkeun seratan di antawisna, Munara Cahaya: "Mapag Romadon Ibadah Pinuh ku Kabungah" (F. Syarifuddin C); Carpon: "Bonéka Bérbi" (R Iman); Puriding Puringkak: "Ngajungjurigan Jurig" (Éryandi Dahlan); Sajak: "Tékad" (Kis WS). **

Bagikan melalui
Berita Lainnya
Sakulawarga Ngayonan Raja
"Deudeuh Teuing Anaking...!"
Dipiwarang Meuncit Putrana
Ngarundaykeun Insan-insan Pilihan
Kaom Nabi Luth nu Minculak