Skyscraper
Skyscraper

PANINEUNGAN

Lalajo Wayang (1)

foto

Ilustrasi./dok./giwangkara/1990

KEUR budak ku kolot mindeng disindiran, pajah téh mani gungclo cenah. Puguhanan enya, lalajo wayang téh resep pisan.

Baning ku resep, méméh pintonann wayang dimimitian, kuring sabatur-batur jeung barudak séjénna geus pahibut ngulincer pipir panggung. Nyaéta gungclo téa.

Kitu galibna keur barudak urang lembur harita mah, lalajoaneun nu rada istiméwa téh nyatana wayang golék.

Tara ieuh milih-milih saha dalangna, saha sindénna, pokona unggal aya pintonan wayang teu weléh jauh dijugjug anggang ditéang, dilalajoan, kalan-kalan cacap tepi ka wanci janari.

Nu boga hajat, pangpangna nu aya pakeunna, boh kariaan nyunatan boh ngawinkeun sigana téh kurang sugema mun teu tatanggapan, pangpangna nanggap wayang golék.

Ari usum hajat mimindengna dina bulan Rayagung. Dina bulan éta mah sok wareg lalajo téh, nepi ka sok noron unggal minggu, béda-béda lembur.

Teu matak bosen ngalalajoanana, sanajan lalakon nu dipedar ku ki dalang éta kénéh éta kénéh gé.

Ku resep-resepna kana wayang, mun ngadéngé aya nu rék nanggap wayang haté téh mani bungah. Giak badami jeung babaturan, seja silih sampeur lalajo, jeung teu poho ngarenghik ménta duit ka kolot bekel jajan. (hanca) **

Bagikan melalui
Berita Lainnya
Zaid bin Haritsah Milih Rosululloh (4)
Tos Medal Majalah Sunda MANGLÉ No. 2827
Lalajo Wayang (3)
Lalajo Wayang (4)
Ibrohim Dikriminalisasi