Skyscraper
Skyscraper

PANINEUNGAN

Lalajo Wayang (2)

foto

Ilustrasi./dok./Giwangkara/1990.

DINA wancina, satutas ngaji di tajug, waktu téh tara diengkékeun deui. Bring arindit meunang disoréndang sarung jeung teu poho mawa batré (sénter ceuk urang Bandung mah) bisi kapoékan di jalan.

Puguhanan jaman kuring keur budak mah di lembur téh can aya LMD (listrik masuk désa), ayeuna onaman geus baranang.

Ari mawa sarung, éta téh kajaba keur nyieuhkeun tiris hawa peuting ogé peresun keur nyieun pangsaréan nu digulayutkeun kana awi atawa kai nu dipaké darurung panggung, mun geus tunduh.

Tapi da mimindengna mah pitunduheun téh tara datang. Kawasna mah kasirep ku karesep ngabandugan lalakon wayang, komo mun geus bijil Semar nu tara tinggaleun jeung anak-anakna kayaning Si Cepot, Dawala, katut Si Garéng mah.

Teu salah mun tina pintonan wayang aya eunteung kahirupan da puguhanan ugeran caritana ogé dicokot tina kahirupan manusa sapopoé.

Sok sanajan jaman kuring keur budak mah hal éta téh can kapikir, tapi "daya fantasi" geus bisa nyawang lakuning hirup nu teu leupas tina ayana aturan. Horéng nu salah bakal meunang ganjaran goréng tina laku lampah goréngna, atuh nu bener bakal meunang ganjaran hadé tina lampah benerna.

Sakumaha ceuk palasipah ki dalang, "Ratu moal ngahukum, raja moal ngadakwa, iwal ti laku lampah sorangan nu baris nangtukeun akibat lakuning hirup". (hanca) **

Bagikan melalui
Berita Lainnya
Ibrohim Diancam Rék Dirajam
Ibrohim Ngancurkeun Sesembahan Kaom Kapir
Lalajo Wayang (4)
Ibrohim Ngadawahan Ramana
Lalajo Wayang (3)