Skyscraper
Skyscraper

PANINEUNGAN

Lalajo Wayang (3)

foto

Ilustrasi./dok./Giwangkara/1990.

TEU matak héran mun kacida ceuceubna ka tokoh wayang nu ngaran Dorna, pandita nu mindeng nista, padahal linuhung ku élmu jembar ku pangabisa. Tapi teu béda jeung élmu ajug nu bisa nyaangan malah basilat létah ka batur, tapi dirina cilaka.

Nya kitu deui ka Arjuna (panengah Pandawa) nu sok gampang kapangaruhan ku Dorna, heug maténi si Cepot nu teu tuah teu dosa, rasa ceuceub téh mani banget nakeranan.

Sabalikna ka tokoh-tokoh wayang nu salawasna nincak dina jalan bebeneran, timbul karesep tur aya rasa kapangaruhan ku kahadéanana atawa hayang nurutan.

Saperti Gatotkaca nu éstu sumujud ka ibuna Déwi Arimbi, tur mibanda jiwa kapahlawanan, tara gimir nyanghareupan musuh. Nya kitu deui ka Darmakusumah (cikalna Pandawa), Raja Amarta, nu lamun nyarita leuleuy keudeuh, tapi ngandung wibawa, ngajauhan mumusuhan, salawasna tara perang, éstu gambaran raja nu pinuh ku pieunteungeun.

Dipikir kiwari geus ngambah kahirupan déwasa malah geus rumah tangga, pieunteungeun hirup tina alam pawayanggan nu saur Pa KS Kostaman suargi (salah saurang tokoh/budayawan Sunda, réd.) ngundang luang tina wayang, mémang aya mangpaatna.

Maksud téh geusan nyokot conto nu hadéna, ngajauhan nu goréngna. (hanca) **

Bagikan melalui
Berita Lainnya
Ibrohim Dikriminalisasi
Lalajo Wayang (2)
Lalajo Wayang (4)
Kaom Kapir Ngembang Kadu
Ibrohim Ngancurkeun Sesembahan Kaom Kapir