Skyscraper
Skyscraper

Si'ar ti Padang Pasir (13): Aoseun Ngabuburit Sasih Saum 1442 Hijriah

Indung & Orok Ditinggalkeun di Sagara Keusik

foto

Ilustrasi./dok/net.

Kénging nyarungsum Féndy Sy. Citrawarga   

URANG wangsulan deui rundayan Nabi Ismail anu nalika rumaja kénging ujian ti Alloh réhna kedah dipeuncit nanging ku Alloh digentosan ku domba anu isuk jaganing géto janten saré at ibadah korban (qurban), tegesna unggal kaom muslim anu mampuh diwajibkeun meuncit 'héwan qurban'.

Enya, héwan alias sato, sanés putra sapertos nu diwajibkeun ka Nabi Ibrohim.

Kawitna mah antawis Siti Hajar ibuna Ismail sareng Siti Sarah  --istrina Nabi Ibrohim nu sepuh-- téh riung mungpulung. Nanging ku Nabi Ibrohim katangeh Siti Sarah sapertos nu kirang méréan ngariung téh.

Ongkoh deuih aya rasa tugenah duméh Siti Hajar parantos kagungan putra, ari anjeunna teu acan mangkaning yuswa tos tunggang gunung.

Demi karépéh rapihan laki rabina, nya Nabi Ibrohim ngajak Siti Hajar sareng Ismail nu waktos harita masih kénéh bayi hijrah ka hiji lelewek anu engkéna katelah Mekah téa.

Demi lelewek Mekah mangsa harita masih kénéh amparan sagara keusik anu taya nanaon ari lain amparan keusik, kakayon boa can aya. 

Bujeng-bujeng hotél nu ngajungkiring siga kiwari bumi gé teu acan aya. Nya tangtu wé can aya sasaha geusan pakumaha, éstuning ngaligincing kadua orok susuaneun.

Tah di lelewek angar kitu indung jeung anak sina nyiruruk téh. Tapi Nabi Ibrohim teu melang teu ringrang, éstu teger. Nya kitu deui istrina. Cacak keuna ka istri jaman "now" duka kumaha.

Nabi Ibrohim nyanggakeun sadayana ka Gusti Alloh sabab anjeunna téh rosul, keur mancén nepikeun risalah, tangtos sagala rupina aya dina rancana tur panitén Alloh.
Ku kituna nya ka Alloh anjeunna nitipkeun garwa sareng buah haténa, si bayi Ismail téh.

"Nun Gusti, saéstuna abdi tos nyimpen katurunan di lembah anu taya kakayon, mugia Salira maparin rejeki mangrupa bungbuahan," kitu di antawis kedal pangdunga Nabi Ibrohim  ka Alloh SWT. (hanca)
_______________

SINTRÉN (Sisindiran ti Pasantrén)

"Di buruan ngadon gapléh,
gaduh artos ti Mang Duloh.
Doa insan anu soléh,
tangtos diijabah Alloh."
---------------

***

Bagikan melalui
Berita Lainnya
Nu Daratang ka Kebon Binatang (5)
Lalampahan Ki Silah nu Nincak Jalan Salah (1)
Lalampahan Ki Silah nu Nincak Jalan Salah (2)
Krisdayanti (1)
Krisdayanti (3)