Skyscraper
Skyscraper

Si'ar ti Padang Pasir (20): Aoseun Ngabuburit Sasih Saum 1442 Hijriah

Nu Kumejot Palay Geura Tepang

foto

Ilustrasi./dok/net.

Kénging nyarungsum Féndy Sy. Citrawarga

CAG heula lalampahan Siti Hajar sareng putrana Ismail katut para kapilah anu bumetah di lelewek anu jagana nelah Kota Suci Mekah, urang tunda heula.

Ayeuna urang sampeur lalampahan Nabi Ibrohim anu tos sakitu lamina ngantunkeun garwa sareng putrana di lelewek anu hara-haraeun téa.

Kantenan baé anjeunna teu weléh émut sareng nineung kanu ditinggalkeun téh. Manahna kumejot palay geura-geura terang kumaha nanasiban ingkang garwa sareng putrana. Boa-boa?

Enya salaku manusa biasa Nabi Ibrohim hamo bina ti urang-urang salaku manusa biasa, aya kasono aya kamelang kanu jadi kulawarga.

Ku kituna keur ngubaran kakangen kanu jadi garwa jeung putrana nyatana Ismail nu basa ditinggalkeun téh keur orok kénéh, Nabi Ibrohim seja nepungan ka tempat anu ti heula ditinggalkeun ku anjeunna.

Badarat kalayan rurusuhan perbawa kakangen anu disidem saendeng-endeng sabot mancén damel salaku nabi sareng istri nu sepuhna Siti Sarah.
Manahna geus teu puguh raraosan boa-booa nu ditinggalkeun téh pinanggih jeung katunggaraan sok sanaos anjeunna yakin Alloh moal ngantep da puguh naon nu dipidamel ku Nabi Ibrohim téh sasatna pancén ti Gusi paréntah ti Nu Kawasa.

Barang tos caket, manah Nabi Ibrohim teu kinten hémengna barang ningali aya haseup ngelun, rentang-rentang ogé katangen aya wawangunan siga imah kumaonam hiji lembur.

Beuki caket, beuki caket, ana bréh mertéla ngembang boléd horéng simanahoréng nu tiheula tempat hara-haraeun téh ayeuna geus salin rupa jadi hiji désa anu réa padumukna. (hanca)
_______________

SINTRÉN (Sisindiran ti Pasantrén)

"Pisitan aya di pasar,
teu mayar da henteu meuli.
Di kawitan Siti Hajar,
Gumebyarna Kota Suci."

***

Bagikan melalui
Berita Lainnya
Krisdayanti (3)
Lalampahan Ki Silah nu Nincak Jalan Salah (3)
Nu Daratang ka Kebon Binatang (7)
Krisdayanti (4)
Krisdayanti (1)