Skyscraper
Skyscraper

Si'ar ti Padang Pasir (23): Aoseun ngabuburit sasih Saum 1442 Hijriah

Kaom Nabi Luth nu Minculak

  • Senin, 3 Mei 2021 | 17:13 WIB
foto

Ilustrasi./dok/net.

Kénging nyarungsum Féndy Sy. Citrawarga

CAG dadaran Si'ar ti Padang Pasir ngeunaan Nabi Ibrohim, garwana, sareng putrana Nabi Ismail urang écag dugi ka dieu. Ayeuna urang guar si'ar nabi sanésna sok sanaos tangtosna tos padaaruninga. Ieu mah étang-étang ngeusi lolongkrang waktos sambil ngabuburit.

Anapon lalakon anu badé minton nyaéta Nabi Luth alaihi salam.
Nabi Luth téh alona Nabi Ibrohim a.s. anu sami-sami hijrah ti Nagri Bail ka Syam.

Nabi Luth diutus ku Alloh ka hiji nagri nu katelah Nagri Sadum. Demi pangeusi éta nagri kacida minculak jeung mantangulna. Carék babasan téa mah tunggul dirarud catang dirumpak, kadorakaan jeung kamasiatan geus ngabaku tur ngabaju.

Budi parangi pengeusi éta nagri kacida goréng patutna, malah ngarendahkeun darajat kamanusaan anu satemenna geus dimulyakeun ku Alloh SWT.

Teu rék disebut kitu kumaha tuda maranéhna téh ingkar kana kodrat irodat Alloh yén geusan ngalahirkeun katurunan téh sunatulloh nangtukeun yén lalaki kudu kawin jeung awéwé tur "itu ieuna" geus disadiakeun kalayan nyekrup, manusa mah kari "prung padungdung" keur ngarundaykeun turunan téh.

Ari kaom Sadum mah minculak, maranéhna taya sir ka awéwé, tapi "sernud"-na téh ka jalu deui. Nya atuh ari kitu peta mah geus moal boa bakal moal manjangkeun rundayan turunan, generasi manusa bakal tumpur lamun dipendet ku napsu minculak siga kitu mah.

Enya tuda sanapsu-napsuna gé "perang gobang", pamohalan "menghasilkan" turunan.

Merenah jeung pasti ngeunah mun nyambel dina paragina, aya coét aya mutu aya nu disambelna. Ari nyambel dina mutu diulek atawa diréndos ku mutu deui rék jaben kumaha, coy?

Tah ka kaom modél kitu Nabi Luth ditugaskeun ku Alloh téh, nyaéta geusan umajak kana jalan nu bener, singkahkeun lampah minculak nu ingkar tina kudrot sareng irodat Alloh téh.

Kumaha hasilna? Urang teraskeun énjing, insyaalloh. (hanca)
_______________

SINTRÉN (Sisindiran ti Pasantrén)

"Ka tonggoh arék disusul,
manuk hiber kana sasak.
Alloh ngutus para rosul,
keur memener ahlak ruksak."

***

Bagikan melalui
Berita Lainnya
Indung & Orok Ditinggalkeun di Sagara Keusik
Manuk nu Jadi Pitunjuk
"Anyiiiiir.....Maco Abis, Bro!"
Kaom Kapir Ngembang Kadu
Cisusu téh Horéng Saat